Besplatna Hrvatski audio Biblija

Faith Comes By Hearing.com

Besplatna Hrvatski audio Biblija – Biblija na Hrvatski – Besplatni MP3 download

Hrvatski audio ne-dramski Novi zavjet predstavlja jedinstvenu prezentaciju audio Biblije koju izvode “Faith Comes By Hearing”. Za spisak ostalih raspoloživih jezika, posetite naš sajt http://www.FaithComesByHearing.com/.

Osnovana 1972. godine, misija “Faith Comes By Hearing” jeste da spoji Njegovu crkvu i stekne sljedbenike u svakoj naciji, plemenu, jeziku i narodu: dati priliku svakoj osobi da u potpunosti presluša Novi zavjet na jeziku koji im je u srcu. Mi se trudimo da stavimo svaki prijevod Biblije u audio formu u svakoj crkvi ili selu širom svijeta kako bismo pomogli usmjenim kulturama da razviju naviku slušanja Božije riječi. Svi ljudi, naročito 50% onih koji ne znaju da čitaju, biće u mogućnosti da čuju Božiju riječ na svom jeziku.

Serbo-Croatian Bible - Free MP3 Download

The Serbo-Croatian Audio Non-Drama New Testament is a unique presentation of the Audio Bible presented by Faith Comes By Hearing. Serbo-Croatian is spoken by more than 6.2 million people. For a list of other available languages go to our website at http://www.FaithComesByHearing.com/. (N1SRCCRV)

Founded in 1972, the mission of Faith Comes By Hearing is to bring His Church together and make disciples from every nation, tribe, language, and people: to give every person the opportunity to listen completely through the New Testament in their heart language. We are committed to putting every translation of the Bible in audio form in every church or village around the world to help oral cultures develop a habit of hearing God's Word. All people, especially the 50% who cannot read, will be able to hear God's Word in their language.

Novosti iz “Faith Comes By Hearing”